Maklumat Bahasa ( 8 )

Kesalahan menggandakan kata akar  selepas kata " saling"


Saling ialah kata yang menunjukkan perbuatan daripada kedua-dua pihak atau  yang berbalas-balasan. Jadi , tidak perlu diulang kata akar selepas kata " saling".


Contoh: 1. Kita hendaklah saling hormat - menghormati antara kita.    (salah)
                Kita hendaklah saling menghormati antara kita.       (betul)


             2. Ahli kumpulan itu saling percaya- mempercayai antara satu sam lain.     (salah)
                 Ahli kumpulan itu saling mempercayai antara satu sama lain.      (betul)


Latihan :  Semuanya saling tolong -menolong. ( betul   / salah )

0 comments:

Post a Comment