Maklumat Bahasa ( 4 )

Kata arah " di dalam "  digunakan di hadapan kata nama konkrit. 
( benda yang dapat dilihat   dan disentuh)

    Contoh : Jasmine menyimpan buku di dalam beg.

Kata sendi " dalam" pula digunakan di hadapan kata nama abstrak.
( benda yang tidak dapat dilihat atau disentuh)

     Contoh: Johnny mengambil bahagian dalam pertandingan mewarna                       itu.

0 comments:

Post a Comment