Maklumat Bahasa ( 7 )

Penggunaan Kata Jamak

Kata jamak ialah kata yang membawa maksud banyak atau lebig daripada satu. Jika anda menggunakan kata yang membawa maksud jamak (banyak), anda tidak perlu mengulang kata nama yang mengikutinya.

 Contoh: 1. Lima orang murid-murid sedang membincangkan sesuatu.  (salah)
                  Lima orang murid sedang membincangkan sesuatu.      (betul)

              2. Semua orang-orang kampung keluar pada malam itu. (salah)
                  Semua orang kampung kelaur pada malam itu.   (betul)

Latihan : Kumpulan jemaah-jemaah haji telah berangkat. ( betul / salah)

0 comments:

Post a Comment