Maklumat Bahasa (2)


       Perkataan ‘baru’ dan ‘baharu’.
1.                   Perkataan ‘baru’ digunakan untuk maksud masa, iaitu tidak lama sebelum ini.
      Cth : Bapa baru pulang dari Kuala Lumpur.

2.                  Perkataan ‘baharu’ pula digunakan untuk maksud sifat atau adjektif, iaitu tidak buruk,     
            kelihatan cantik dan sebagainya.
      Cth: Cik Ho membeli sebuah kereta MyVi yang baharu.

·                  Saya telah menggunakan perkataan bahasa Inggeris untuk memudahkan murid-murid  
           membezakan kedua-dua perkataan ini dan cara ini adalah berkesan.
-       Barujust now
-       Baharu - new0 comments:

Post a Comment