Maklumat Bahasa ( 9 )

Kesalahan dalam memisahkan Pelaku daripada Kata Kerja Pasif


Mengikut tatabahasa , pelaku diri pertama atau pelaku diri kedua tidak boleh dipisahkan daripada kata kerja pasif, iaitu tidak boleh dipisahkan oleh kata bantu.


Contoh: 1. Buku itu saya akan beli. (salah)
                 Buku itu akan saya beli. (betul)


             2. Bilik itu saya sudah kemaskan.  (salah)
                 Bilik itu sudah saya kemaskan.  (betul)