Maklumat Bahasa ( 3 )

Perkataan " mempunyai" dan " terdapat" bererti ada.

1. Kata " mempunyai" digunakan untuk manusia dan haiwan  ( bernyawa) .
       Contoh:   Kamal mempunyai seekor arnab.
                      Semua serangga mempunyai enam kaki.

2. Kata " terdapat" pula digunakan untuk tempat dan benda ( tidak bernyawa).
       Contoh:   Di dalam perpustakaan terdapat banyak buku cerita.
                      Di dalam kotak terdapat sebiji bola.

Oleh itu, apakah jawapan yang tepat untuk soalan berikut:

     Di rumah saya ( terdapat / mempunyai ) sebuah televisyen baharu.

0 comments:

Post a Comment