Maklumat Bahasa ( 5 )

Ayat Pasif
Tahukah anda bahawa kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh hadir di belakang perkataan " oleh".

 Contoh: 1 a) Buku itu dibuka oleh saya.        (salah)
                 b) Buku itu saya buka.                   (betul)
     
              2 a) Kerja sekolah ini perlu disiapkan oleh kamu.  (salah)
                 b) Kerja sekolah ini perlu kamu siapkan.            (betul)

Hanya kata ganti nama diri ketiga boleh di belakang perkataan " oleh".

Contoh:    a) Minuman itu disediakan oleh dia.   (betul)
                b) Lukisan ini dilukis oleh Cikgu Ho.  (betul)

0 comments:

Post a Comment